KATALLAKTİK yahut CATALLACTIQUE

On Dokuzuncu Yüzyılda iktisat ve siyasî iktisat terimlerinin yerini almak üzere teklif edilmiştir.
Bu kelime, mübadeleler bilimi anlamına gelmektedir.
İktisat yahut siyasî iktisat yerine kataUaktik terimini teklif edenler, bu ilim dalını insan psikolojisine ve davranışlarına ait analizlerden ayırmak ve yalnız maddelerin üretimini, ticaretini ve dağılımını kapsayan bir inceleme konusu haline getirmek gerektiğine inananlardır.
KataUaktik terimine taraftar olanlar, ekonomik konuların incelenmesinde, beşerî karakter taşımayan materyalist bir yaklaşımı tercih etmekte idiler.
Almancası : Katalaktik.
Fransızcası : catallactique.
İngilizcesi : catallactics.
(Bk; iktisat, économie politique).

Yorum yazın