KARMA EKONOMİ

Özünde kapitalist sistemin özelliklerini taşıyan, kapitalizm ve sosyalizm gibi iki evrensel sistem arasında yer alan bir ekonomik düzenin ifadesidir. Kamu yararlarıyla bireysel çıkarları bağdaştırmayı amaçlayan karma ekonomi, birey hakları ve çıkarını her şeyin üzerinde tutan liberalizm ile toplumun menfaatlerini kişi çıkarlarının üstünde tutan sosyalizm arasındaki temel çelişkileri çözme gereği sonunda oluşturulmuştur. Kısaca birey her şeyin üstünde tutulmakla birlikte, topluma da feda edilmemektedir. Ancak birey ve toplum çıkarları karşılaştığında. bireyin bazı hakları kısıtlanarak, toplum çıkarları ağır basmaktadır. Planlı bir kalkınmaya dayanan karma ekonomide, tüketici tercihleri esas alınır. Periyodik olarak hazırlanan planlar kamu kesimi için “emredici”. özel kesim içinse “ışık tutucu, yol gösterici” bir anlam taşır Karma ekonomi bir doktrin olarak, çeşitli ülkelerdeki uygulamalar sonucu ortaya Çıkmış bir Senfe2 olup, saf şekliyle rastlanmamakla beraber 20. yüzyılda Türkiye dahil birçok gelişmekte olan-ülkede uygulama olanağı bulmuştur.

Yorum yazın