Karl PEARSON

İstatistik ilminin kurucusu olarak kabul edilen büyük İngiliz İstatistikçisidir.
1857 yılında Londra’da doğmuştur. Londra ve Cambridge Üniversitelerinde okumuş. Üniversity College ve Gresham College gibi kurumlarda uzunca bir süre profesörlük yapmıştır.
1890 yılından .itibaren matematik ve istatistik metodlarmın, şarjları ,şans oyunlarındakine pek yakın, ojan, biyplojiye Jat£iki* ile ilgilenmeye ,baş- (amışr ve 1900.,yılındavkiTkare testini bulmuştur.
. , 39Q2t yjlıpda istatiatikı teorisi; ve tatbikat» sahasında halen dünyanın önde gelen mecmualarından biri olan Biometrica’yı çıkartmış, uzunca bir süre (1902-1936) editörlüğünü de yapmıştır.
1893 yılında yayınlamaya başladığı 18 kısımlık «Mathematical Contributions to the Theory
of Evolution* adi» eserini 1912 yılında tamamlamak suretiyle matematik istatistik konusunu zenginleştirmiştir.
1911 yılında Galton’un ölümü üzerine onun öjenik konusundaki çalışmalarını devam ettirmiş ve bu arada istatistik-matematik ve tatbikatı ile ilgili 100 den fazla eser vermiştir. 1936 yılında ölmüştür.
(Bk; Pearson Katsayıları Pearson Kanunları, asimetri).

Yorum yazın