Karl Gustav Adolf KNİES

Karl Gustav Adolf KNİES Alman Tarihçi Okulunun temsilcilerinden olup 1821 – 1898 yılları arasında yaşamıştır.Freiburg ve Heidelberg üniversitelerinde profesörlük etmiş olan Knies iktisat ilmini tarih disiplinin bir dalı olarak görmüş ve İktisadî hayatın genel kanunları yerine, tarih akışı içinde her yeni gelişme aşamasının beraberinde getirdiği sebep ve illetleri araştırmak gerektiğini ileri sürmüştür. Metod konusundaki görüşlerini 1853 de yayımladığı Tarihçi Metod Açısından İktisat ilmi başlıklı eserinde etraflı şekilde izah etmiştir. Ayrıca para mevzuunda Para ve Kredi başlığını taşıyan iki ciltlik eseri ile de ilgi çekmiştir.(Bk; Alman Tarihçi Ekolü).

Yorum yazın