KARELİ ORTALAMA

aşağıdaki formüllerle bulunur :
Basit serilerde :
, v/jbl:
V N
(Xl — Birimlerin değeri,
N — Birimlerin toplam sayısı)
Sınıflanmış ve grupianmış serilerde
,0. = JWL.
y N
(m{ = Sınıfların ortaları,
Ni = Sınıfların frekansı).
Bir seride negatif terimler varsa, hele toplamı = O tutuyorsa, kareli ortalamanın uygulanması gerekir. Özellikle aritmetik ortalamadan
* sapmaların ortalamasını bulmak için kullanılır
Almancası : quadratisches Mittel.
Fransızcası : moyenne quadratique.
İngilizcesi : quadratic mean.

Yorum yazın