KARA ABLUKASI

nı Batılı tarihçiler Napolyon’un adına bağlamak alışkanlığındadırlar.
Hakikatte, ilk kez kara ablukasını düşünen ve uygulayan Yıldırım Beyazit’ûr. Yıldırım Beyazıt. Ankara Meydan Savaşından önce, On iki Adayı almağa hazırlanıyordu. Bu adaların savunma gü cünü aeyıf düşürmek için bir tedbir olarak Anadolu kıyılarından zahire ihracını yasaklamıştı. Gıda stokları kurmak imkânından mahrum bıraktığı mahaliî halkın uzun bir mukavemet göstere- miyeceğini hesaplamıştı Timur’un Anâdoluya sefer açması, kara ablukasının neticeye ulaşmasını önlemiştir.
Napolyon, kara ablukasını 1806 da ingiltereye karşı tedbir olarak almıştı. Avrupa limanlarının İngiliz ticaretine kapatılmasile düşman ülke ekonomisine bir darbe vurmağı hedef tutmuştu. Fa kat aldığı tedbirin Avrupa devletlerini de zor duruma düşürmesi, Fransayı bir koalisyon karşısında bırakmıştır.
Almancası : Kontinentalblockade.
Fransızcası : blocus Continental.
İngilizcesi : Continental blockade. economic blockade.

Yorum yazın