KAPİTALLEŞTİRiLMİŞ DEĞER

hesabının nasıl yapıldığı aşağıda gösterilmiştir;
Firmanın yıllık kazançları, sermaye faizi elarak itibar edilen bir crana bölünür.
Sermaye faizi olarak itibar edilen oran, genei- likle aktüel faiz haddidir. Ancak geçmiş yıllarda fiilen uygulanmış faiz hadlerinin o dönemlere ait hesaplara esas tutulduğu da vakidir.
Meselâ aktüel faiz haddi veya hesaba esas tutulan r? haddi % 12 ise.. Kazanç miktarı 600 bin lira tutuyorsa . Kapitalleştirilmiş değer, b milyon liru olarak hesaplanacaktır.
Almancası : kapitalisierter Wert.
Fransızcası : valeur capitalisée.
İngilizcesi : capitalized value.

Yorum yazın