KAPİTALİZASYON ve DAĞITMA

emeklilik rejimlerinde uygulanan iki ayrı sistemdir.
Kapitalizasyon denilen sistemde;
Sigortalardakmi andıran bir üsul tatbik edilir. Toplanmış «idat. tekaütlük süresi gelinceye kadar işletilir. Ölüm tazminatı ve emeklilik maaşı, toplanmış kapitalden ve bu kapitalin işletilmesile elde edilmiş hasılattan ödenir.
Dağıtma denilen sistemde;
Halen çalışmakta olanlardan kesilen para, emekliye ayrılmış olanlara ödenir.
Kapitalizasyon denilen sistemin kusuru, emekli maaşlarının çok eski yıllara ait ölçülerle düşük seviyede tesbit edilmesidir.

Yorum yazın