KAPİTALİZASYON

firma bünyesinde birikmiş ihtiyatların ve kârın sermayeye çevrilmesidir.
Kapitalizasyon işlemi, hissedarlara bedel almaksızın paylarile orantılı miktarda yeni aksiyon vermek veya ellerindeki aksiyonları daha yüksek itibarî değer yazılı senetlerle değiştirerek yapılır.
Kapitalizasyon, hisse değerlerinde nominal bir artış sağlamakla beraber, bir gerçek değer artışı teşkil etmez.

Yorum yazın