KAPALI SİSTEM

dış alemle mal ve faktör mübadelesi yapmayan bir ekonomidir.
iktisatçılar, teorik tahlillerinde, çok defa kolaylık olmak üzere, kapalı modellerden yararlanırlar. Dış âlemle ilişkisi olmayan, yani mal, sermaye ve emek mübadelesi yapmaksızın kendi kaynaklarile geçinen bir sistem içinde tahlillerini yaparlar.
Teorik kapalı sistem modellerinin faydası, et’ kenlerin sayısını azaltarak konuyu en basit şek- lile incelemek imkânını kazandırmasındadır.

Yorum yazın