KAPALI EKONOMI

o özelliği, kendine yeterli olmasıdır. Böyle bir sistemde, üreticinin faaliyeti, kendi nüfusunun ıntiyaçlarını karşılamağı hedef tutar. Sistem içinde üretilen, genellikle, sistem içinde tüketilir. Dış âlemle mübadele yapılması, yoğun karakter taşımayan arızî bir fiil teşkil eder.
Kapalı ekonominin karşıt kavramı, açık eko- nomidir.
En küçük kapalı ekonomi örneği, Robinson Crusoe ile Cuma nın canlandırdıkları sistemdir. Pazara mal satmaksızın ve .ihtiyaçlarının kayde değer bir kısmını pazardan satın almaksızın gıdasını, giyeceğini, aletlerini, barınağını ve yakacağını kendi fertlerinin emeğile temin eden aile, kapalı ekonomiye örnek gösterilebilir.
Ortaçağ Köy ekonomisinin şehir ve kasaba ile İktisadî teması çok azdı. Şato yakınlarında yaşayan ve aynı feodal beye bağlı bufunan köylüler. mahallî üretimle mahallî ihtiyaçları karşılarlardı. Domain ruraf. iktisatçıların kapalı ekonomiye gösterdikleri örneklerden biridir.
Millî ekonomi de. kapalı karakterde olabilir. Yabancı pazarlarla geniş ölçüde mübadele yapmayan ülkeler için de, kapalı ekonomi deyimi kullanılmaktadır, örneğin Japonya. 1854 yılına kadar, kapalı ekonomi rejiminde idi. Sovyet Rusya uzun yıllar kapalı rejim altında yaşamıştır, ilh..

Yorum yazın