KANTOROVIÇ (Leonid Vitaloviç)

tanınmış Rus matematikçisidir. 1912 doğumludur.
Ekonomiye uygulanan matematik tekniğinin uzmanlarındandır.
Leningrad Üniversitesi profesörlerindendir.
1939 da. Doğrusal Programlama metodlarının K geliştirilmesine temel olan çalışma sonuçlarını ortaya koymuştur.
Linear Programlama ve Ekonometri üzerindeki araştırmalarında Marjinalizm’den faydalanması. Marksist – Leninist doktrin paralelinden kendisini ayırmış ve bu yüzden ideolojik zorluklarla karşılaşmıştır. Birçok yıllar Novosibİrsk BiJim Akademisinde ataşe olarak kalmıştır.
(Bk; Doğrusal Programlama).

Yorum yazın