KANONİSTLER

kilise hukukunun yetkili uzmanlarıdır.
Ortaçağ Kanonistleri, İktisadî sorunları Aristo felsefesinin ışığında yorumlamışlardır. Faizi ve para ticaretini haram saymışlardır. Adil fiyat ve adil ücret doktrinlerini benimsemişlerdir. Satıcının hak ettiğinden fazla fiyat istememesi gerektiğini düşünmüşlerdir. Fiyatı, üretime harcanmış emeğe bağlı görmüşlerdir. Ücreti de, işçinin alışmış olduğu kanaatkâr ve perhizkâr hayat tarzına göre ayarlamağa taraftar olmuşlardır.

Yorum yazın