KAMU SEKTÖRÜ

İktisadî hayatta devletin teşebbüs faaliyetini bizzat yürüttüğü alanların tümünü ifade eden terimdir.
Almancası : öffentlicher Sektor der Wirtschaft.
Fransızcası : secteur public.
İngilizcesi : public sector.
(Bk; iş adamlığı ve müteşebbisin rolü. Devletçilik, Devlet Kapitalizmi, Devlet Sosyalizmi).

Yorum yazın