KAMU MÜLKİYETİ

devlete ait sosyal sermaye ve sınai sermaye toplamını ifade eden terimdir.
Almancası : Staatseigentum.
Fransızcası : propriété publique, domaine public.
İngilizcesi : public ownership.
(Bk; kamu malları, İktisadî devlet teşekkülleri).

Yorum yazın