KAMBİST

bankaların kambiyo ve aciyo işlemlerinde ihtisaslaşmış kimseye verilen ad’dır.
Bu terimin kökü, kambiyo kelimesidir.
Almancası : Wechselmakler.
Fransızcası : cambiste.
İngilizcesi : exchange dealer.
(Bk; kambiyo).

Yorum yazın