KALECKİ (Michael)

PolonyalI iktisatçıdır.
1889 da doğmuştur.
Kapitalizme karşı fikirlerile tanınmıştır.
Polonya Planlama Teşkilâtının müşavirliğini yapmıştır.
Kapitalist. Sosyalist ve Az Gelişmiş İktisadî düzenler hakkında araştırmaları vardır. İktisadî dalgalanmalar ve İktisadî dinamik hakkında kitaplar yazmıştır.

Yorum yazın