KALDOR (Nicholas)

tanınmış İngiliz İktisatçısıdır.
1908 doğumludur. Macar asıllı olan Katdor, Cambridge Üniversitesi iktisat profesörüdür. Kaldor ilk milletlerarası şöhretini William Beve- ridge’nin İkinci Dünya Savaşında yazdığı Full Employment in a Free Society adlı kitabına yaptığı katkı ile sağlamıştır. 1947 – 1949 yıllarında, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Araştırma ve Plânlama Bölümü Başkanlığı yapmıştır. 1951 – 1955 yılları arasında İngiltere’de Kraliyet Vergi Komisyonu üyesi olarak çok aktif bir rol oynamış ve komisyona kabul ettiremediği harcama vergisi tezini, aynı adla (An Expenditure Tax) 1955 de kitap halinde yayınlamıştır. Kaldor vergi konusunda Hindistan ve Şeytanda müşavirlik etmiş. 1963 te Türkiye için de bir arazi vergisi projesi hazırlamıştır. Kaldor ayrıca İngiliz İşçi Partisine ve işçi partisi iktidarda olduğu zaman İngiliz Maliye Bakanlığına müşavirlik etmiştir. Kaldor’un, An Expenditure Tax ve Beveridge’in kitabına yazdığı bölüm dışında en önemli eserleri şunlardır: Essays on Value and Distribution (1960) Essays on Economic Stability and Growth (1960) ve Essays on Economic Policy (1964).
(Bk; Kaldor’un Büyüme Modeli, Kaldor’un Dağılım modeli. Kaldor’un Vergi Projesi).

Yorum yazın