KAHN (Robert L.)

Michigan Üniversitesi profe- sörlerindendir.
Sosyal konulardaki çalışmalarile ve pazarlama ve davranışsal ilişkiler üzerindeki tahlillerile tanınmıştır.
(Bk; Alfred E. Kahn, Robert F. Kahn, Herman Kahn).

Yorum yazın