KAHN (Robert F.)

Cambridge iktisatcılarındandır.
İstihdam çarpanı kavrarmm literatüre sokmuş- tür. Yatırım endüstrilerinde AN miktarındaki bir intisiyal istihdam artışının diğer sektörlerde çarpan etkisie kendi değerinin birkaç katı iş hacmi yaratacağını izah etmiştir. Keynes’in çarpanı ile Kahn’ın istihdam çarpanı, ikiz formüllerdir. Kahn. yatırım endüstrilerinde istihdam oram yükselince. toplam istihdam oranında husule gelecek değişiklikleri izah etmiştir. Keynes’in çarpanı ise. harcamalardaki artışın toplam gelire etkisini belirtmektedir. Her iki çarpan formülünün yapısı, birbirinin benzeridir.
Aynı zamanda sosyal yardım ödemelerinin toplam gelir üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Bu araştırmaları esnasında, tasarruf ve ithal eğilimleri yüksek olduğu ölçüde, çarpan değerinin küçüleceğini ifade etmiştir.
(Bk; çarpan, dış ticaret çarpanı, Alfred E. Kahn, Robert L. Kahn).

Yorum yazın