KADIN İŞÇİ ÜCRETLERİ

kadın işçilere ödenen ücret hadlerini ifade etmektedir.
Kapitalist fabrika sanayiinin gelişmesi ile kütle halinde çalışma hayatına atılan kadın işçiler önceleri erkek işçilere nazaran çok düşük ücretlerle istihdam edilmişlerdir. Ancak bu durum hem kadın işçilerin aleyhine olmakta, hem de iş piyasasındaki emek arzını artırması sebebiyle, esasen düşük .olan ücretler genel düzeyini büsbütün düşürmekteydi.
Kadın işçilerin çok düşük ücretlerle ve her türlü işte çalıştırılmaları neslin dejenere olması tehlikesini yaratmıştır. Neticede kamu organları çalışma hayatına müdahale etmişler ve istihdam şartlarını düzenleyen kanunlar çıkarmışlardır. Bunlardan biri de aynı nitelikteki işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere, sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret ödenemi- yeceğini âmir bulunan kanunlardır. Uluslararası Çalışma Teşkilâtı kabul ettiği 100 numaralı sözleşme ile <teşit işe eşit ücret» prensipini vaz etmiş bulunmaktadır. Bu sözleşme Türkiye tarafından tasdik edildiği gibi, İş Kanunu da bu prensibi benimsemiş ve «sadece cinsiyet ayrılığı sebebiyle farklı ücret» ödenmesini yasaklamıştır.
Bununla beraber, tatbikatta ve özellikle kanun müdahalesi dışında kalan tarım kesiminde kadın işçilere daha düşük ücretlerin ödendiği bir vakıadır.
Almancası : Löhne für Arbeiterinnen.
Fransızcası : gains des salariées; gains de la main-d'oeuvre féminine.
İngilizcesi : earnings of female workers, wages of female workers.
(Bk; kadın işçiler).

Yorum yazın