KADEMELENDİRİLMİŞ MONOPOL FİYATLARI’


uygulayan bir satıcının hedefi, tüketici rantlarını önleyerek sürümü ve kârını artırmaktır.
Tüketici sınıfı, homojen değildir. Halk tabakalarının tercihleri ve ödeme güderi arasında ayrılıklar vardır. Monopolcü arzettiği mala veya hizmete tek bir fiyat uyguladığı takdirde, pahalı bulan bir kısım müşteriler çekileceklerdir. Ödeme güçleri yüksek müşteriler ise, tüketici rantından yararlanacaklardır.
12 No.lu tabloda, tek fiyat uygulayan bir monopolcünün durumu gösterilmektedir. Bu tabloya göre, monopolcü 50 Hra fiyat koyduğunda, 1600 tane satmakta ve 51 200 Hra kâr etmektedir. Fiyatı yükseltse de, indirse de, brüt gelirini ve kârını ar- tıramamaktadır. Ancak uyguladığı bu fiyatı pahalı bulan 200 müşteriyi kaçırmaktadır. Ayrıca 85 Hra ödeyebilecek 300 alıcıya 10 500 liralık ve 65 Ura ödeyebilecek 800 alıcıya 7500 liralık bir tüketici rantını terketmektedir.
Eğer monopolcü malı veya hizmeti üç ayrı kategoriye ayırırsa (Aynı kalitedeki malın ayrı fiyatlara satılabileceğini tahlillerile ve uygulamadaki örneklerile ortaya koyan ilim adamı,» J. E. Meade’dir.) Birinci kategorinin fiyatını 85 Hra, ikinci kategorinin fiyatını 65 Hra ve üçüncü kategorinin fiyatını 45 Hra olarak tayin ederse toplam sürüm artacaktır.
Sürümün ve brüt gelirin yükseliş nedenlerini aydınlatan iktisatçı, Joan Robinson’Ğur. Garver ve Hansen ise, net monopolcü kazancının hangi koşullar altında yükseldiğini izah etmişlerdir.
Almancası : diskriminierendes Monopol.
Fransızcası : monopole discriminatoire.
İngilizcesi : discriminating monopoly.
(Bk; kademelendirilmiş rekabet fiyatları, monopol).

Yorum yazın