KABUL KREDİSİ

bir üçüncü kişinin ticari senede garanti verdiği ve muhatap yerine kaim olduğu durumları belirten terimdir.
Bir malî müessesenin senedi ödemeği taahhüt etmesi le, kabul kredisi teessüs eder.
Kabul kredisi, tüccar senetlerinin ıskonto edilmesini kolaylaştırır. Aynı zamanda, atıl fonlara kısa dönemli plasman sahası açar.
Kabul kredisinde ihtisaslaşmış firmalara örnek olarak İngi(teredeki Accepting Houses (Acceptance Houses) ile Merchant Bankers gösterilebilir.
Almancası : Akzeptkredit.
Fransızcası : crédit réalisable par acceptation.
İngilizcesi : acceptance crédit.
(Bk; Accepting Houses)

Yorum yazın