KABUL HADDİ

ufaklık paralar için bahis konusudur. Borçlu alacaklısına borcunu banknotla ödediğinde, alacaklının bu parayı kabul etme mecburiyeti vardır. Fakat alacaklı, ödemeyi ufaklık para ile yapan borçlusuna, eğer meblâğ yüksek ise, «bu parayı kabul etmiyorum» diyebilir.
Kanun ufaklık paralar ile yapılacak borç ödemelerinde maksimum bir miktar kabul etmiştir.
18 Temmuz 1956 tarihli 9361 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6797 numaralı kanun şöyledir.
«Madeni paraların kabul haddi iki buçuk v’e bir liralıklar ile 25 ve 10 kuruşluklar için itibari değerin 50 misli; 5 ve 1 kuruşluklar için 100 mislidir. Ancak mal sandıkları ve hâzinenin veznedarlığını yapan bankalar, herhangi bir miktara bağlı kalmaksızın bu paraları kabule mecburlardır.»
Almancası : gesetzliches Zahlungsmittel.
Fransızcası : force libératoire.
İngilizcesi : legal tender.
(Bk; para arzı).

Yorum yazın