KABİLİ RÜCU AKREDİTİF

akreditifi açan banka tarafından her an iptal edilebilen akreditiftir. Kabili rücu akreditifler belirli bir süre ile veya iptaline kadar geçerli olmak üzere açılabilir.
Malların imal veya tedarikinden sonra bunların gönderilmesine ve vesaikinin bankaya ib-razına kadar geçecek müddet içerisinde akreditifin iptal edilmek tehlikesi daima mevcuttur.
Almancası : widerrufliches Akkreditiv.
Fransızcası : crédit révocable.
İngilizcesi : revocable credit.
(Bk; akreditif, gayri kabili rücu akreditif).

Yorum yazın