JUUN (Armand)

Belçikalı istatistikçidir.
1865 – 1953 yıllarında yaşamıştır.
Louvain, Gand ve Liège profesörlüklerinde ve birçok bakanlıkların genel sekreterliklerinde bulunmuştur.
Belçika’da sosyal hukukun ve istatistik araştırmalarının öncülüğünü yapmıştır., istatistik, dış ti-caret ve ulaştırma hakkında eserleri vardır.
Belçika istatistik Derneğinin kurucusudur.
Quetelet ve Heuschling’in ekolündendir.

Yorum yazın