JUSTI (Johann Heinrich Gottlob)

Alman iktisatçısı ve maliyecisidir.
1720 – 1771 yıllarında yaşamıştır.
Avusturya. Prusya ve Danimarka’da hocalıkları ve İdarî hizmetleri vardır.
İlmî metodlarla,.eserlerini kaleme almış ilk Alman iktisatçısıdır. Özellikle iktisat tarihine, idare hukukuna ve vergiciliğe dair kitapları önem taşımaktadır.
Başlangıçta. Merkantilistlerin etkisi altında idi. Görüşleri daha sonra Ansiklopedistlere ve Fizyokratlara paralel duruma geçmiştir.
Alman^’da idare hukukunun babası sayılmaktadır. Kamu borçlarını ve para dolaşımını incelemiştir. Aşırı nüfusun sakıncalarını belirtmiştir. Ticarî kazançlar vergisini tavsiye etmiştir.

Yorum yazın