Jules LEJEUNE

Belçikalı istatistikçi ve iktisatçıdır. • 1910 yıPnda doğmuştur.
Demografi, fiyat sorunları ve istatistik metod- ları üzerinde ihtisaslaşmıştır.
Sosyal konulardaki istatistik araştırmalarile tanınmıştır.

Yorum yazın