JUGLAR (Joseph Clément)

Fransız hekimi ve iktisatçısıdır.
1819 – 1905 yıllarında yaşamıştır.
1861 de yayımladığı iktisadi krizlere ve konjonktür dalgalanmalarına ait tahlilleri, ilimde yeni ufuklar açmıştır.
İktisadî hayatın akımında refah, kriz ve likidasyon safhalarının birbirini izlediğini ve bir konjonktür devresinin ortalama on yılda sürecini tamamladığını ortaya koymuştur.
Konjonktür dalgalanmalarının ve krizlerinin doğal nedenlerden ileri gelmediğini isbata çalışmıştır.
Krizleri iki kategoriye ayırmak lüzumunu ileri sürmüştür.
Clément Juglar’a göre;
i) İktisadî refah ve kızışma dönemlerini izleyen piyasa çöküntüJâri, ticari ve mali krizlerdir. Bu krizler, kredi hacmindeki aşırı şişkinliğin tepkisi olup, normale dönüş süreci mahiyetindedir.
ii) Genel ve yaygın krizlerin nedeni ise, teknik ilerlemelerin doğurduğu ahenksizliklerdir.
Juglar, krizleri önceden tahmin etmek ^mümkün olabileceğine inanmıştı.
(Bk; krizler, konjonktür, İktisadî dalgalanmalar)

Yorum yazın