JOUHAUX (Leon)

Fransız sendikacılığının Yirminci Yüzyıldaki en büyük simasıdır.
1879 – 1954 yıllarında yaşamıştır.
1909 dan Fransa’nın işgal altına düştüğü 1940 yılına kadar. Genel İş Konfederasyonu Genel Sekreterliğini yapmıştır. Fransa’da işçi hareketinin seyrine kişiliği ile hâkim olmuş ve konfederasyona katılmış sendikaları kuvvetle etkilemiştir.
1943 de. Almanlar tarafından tutuklanmıştır.
Fransa’da İktisat Konseyi Başkanlığını yapmıştır. Dünya Sendikaları Federasyonu ve Dünya Hür Sendikaları Federasyonu ikinci Başkanlığında bulunmuştur. 1947 den itibaren Fransız işçi hareketinin yönetimini tekrar üzerine almıştır.
Nobel Armağanım kazanmıştır.
(Bk; sendikacılık).

Yorum yazın