Josef stalin kimdir – Josef stalin nasıl öldü

komünist lider ve Rus devlet adamıdır.
1879-1953 yıllarında yaşamıştır.
Tifüs Seminerinden Sosyalizm tahrikçiliği do- layısile çıkartılmıştır. Sibirya’ya sürülmüştür. 1904 de kaçarak, Bolşevikere katılmıştır. 1905 İhtilâlinde, terrorrist eylemlerin organizasyonu ile uğraşmıştır. Lenin ile beraber çalışmıştır. Bakû’- da. 1907 grevlerini körüklemiştir. Politbüroya seçilmiştir. Çelik Adam anlamına gelen Stafm lâkabını almıştır. Bolşeviklenn yayım organlarını yönetmiştir. 1917 deki Mart İhtilâlinde önemli rol oynamıştır. 1922 ue, Komünist o«-
nel Sekreteri olmuştur. Zinoviev ve Karnenev ile troika denilen üçlü bir grup teşkil etmiş ve Troçki’ye cephe almıştır. 1924 Ocak ayında, Lenin’in yerine geçmiştir.
Beş yıllık planların hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamıştır. Harp sanayiine ve ağır sanayie önem vermiştir. Halkı ağır İktisadî fedakârlıklara katlanmağa zorlamıştır. Tarımı kolektifleştirmiş ve köylülerin’ mukavemetini kırmıştır. Milyonlarca insanın kanını dökmüştür. Muhaliflerini ortadan kaldırmıştır. Büyük bilgin Kondra- tieffin ölümünden sorumludur. Dış politikada, bir koyu Rus milliyetçisi olarak hareket etmiştir. Rusyayı kapalı ekonomi sistemine sokmuştur, ikinci Dünya Savaşmı başarı ile yönetmiştir. 1943 de Komintern’i lâğvetmiş ve 1947 de Komünist-Enternasyonalini Kominform adile tekrar canlandırmıştır. Savaştan sonra şiddetli iktisadi buhranların Kapitalizmi sarsacağını düşünmüştür.
Ölümünden sonra, aleyhine şiddetli bir kampanya açılmıştır.
Birçok eserleri vardır. Marksist-Leninist doktrinin başlıca teoricileri arasındadır.
Fikirlerinden bazı örnekler verelim ;
«Kapital cephesini, emperyalizmin en zayıf halkasından vurmak lâzımdır. Kapitalizmin fazla gelişmediği bir ekonomide de İhtilâl patlayabilir ve başarıya ulaşabilir. Ütopisı fikirler yerine. operatif ideoloji benimsenmelidir. Marksizm in ütopist unsurları yerine geleneksel Rus milliyetçiliği ve vatanseverliği tercih edilmelidir. Komünizm eşitlik demek değildir. Devlet otoritesi mutlak olmalı ve herşeyin üstünde tutulmalıdır».
(Bk; Lenin, Komünizm, Troçki, Kondratieff, Rus ihtilâli).

Yorum yazın