José 0RTEGA Y GASSET

İspanyol filozofu ve hümanistidir.
1883-1955 yıllarında yaşamıştır.
Yirminci Yüzyılda İspanyol edebiyatının ve kültürünün yeniden uyanışını temsil edenlerdendir.
Yüksek öğrenimini Madrid’de ve Almanya’da yapmıştır. Marburg üniversitesinde iken Neo-Kan- tizm akımını benimsemiştir.
1910 da Madrid üniversitesine profesör olduktan sonra, Neo-Kantizm’öen ayrılmıştır.
Tek kalmış olmakla beraber, çok okunmuş ve eserlerile fikir akımlarını beslemiş bir düşünürdür.
insanın ferdi hayatını temel realite olarak tanımlamıştır. Akıl ve muhakemeyi, hayatın fonksiyonu addetmiştir. Hayatî muhakeme ve tarihi muhakeme kavramlarını işlemiştir. Germen ve Akdeniz kültürlerinin derin ve ayrıntılı bir karşılaştırmasını yapmıştır.
Halk kütleleri bir aydın azınlık tarafından yönetilmedikçe ve bir aydın azınlık kamuoyunu biçimlendirmedikçe, karışıklık ve huzursuzluk olacağını ileri sürmüştür.
«KÜTLELERİN İHTİLÂLİ» adlı eseri 1930 da yayımlanmış ve 1932 de İngilizceye çevrilerek bütün dünyada geniş ilgi toplamıştır.

Yorum yazın