JONES (Rlchard)

İngiliz iktisatçısıdır.
1790 – 1855 yıllarında yaşamıştır.
King’s College’de iktisat okutmuştur. Hailey- bury’e Malthus’un halefi olarak seçilmiştir.
Servet dağılımı konusunda tahlilleri ve eseri vardır. Tümevarım yöntemini yaymağa çalışmıştır. Meslekdaşlarını tecrübenin önemine inandırmağa ve acele genelleştirmelerden vazgeçirmeğe uğraşmıştır. Ricardo’nun bazı noktalarda samimiyetten ayrıldığına deliller göstermiştir.

Yorum yazın