JONES (Emest Charles)

İngiliz politikacısı, romancısı ve şairidir.
1819 – 1868 yıllarında yaşamıştır.
Şartizm hareketinin en hararetli militanlan arasında yer almıştır. Bu hareket önemini kaybedince aşırı Radikalizme kaymıştır. Büyük bir hatipti. Sermaye ve emek ilişkilerine ait bir eseri vardır.
(Bk; Şartizm).

Yorum yazın