JOINT – STOCK COMPANY

Anglo – Sakson ülkelerinde rastlanan bir aksiyonlu ortaklık türüdür.
Bu ortaklıkların aksiyonları, anonim şirketlerde olduğu gibi devredilebilir. Ancak hissedarları, kişisel olarak veya müteselsilen firma borçlarından sorumlu tutulabilmektedirler.
(Bk; Joint – Stock Banks).

Yorum yazın