JOINT – STOCK BANKS

terimi. İngiltere’de ve Amerika’da ayrı anlamlarda kullanılmamaktadır.
İngiltere’deki Joint – Stock bankaları, mevduat toplamaktadırlar ve ticari kredi muamelelerinde ihtisaslaşmış durumdadırlar. Bunlara günümüzde kliring bankaları denilmektedir.
Amerika’daki Joint – Stock bankaları, 1916 da çıkartılmış bir kanun gereğince halka sattıkları tahviller hasılatiyle tarım kredilerini finanse etmişlerdir. Amerikan sistemi. 1933 yılına kadar sürmüştür.
(Bk; Joint – Stock Company).

Yorum yazın