JÖHR (Walter Adolph)

isviçreli iktisat profesörüdür.
1910 da doğmuştur.
Siyasî iktisadın esasları, konjonktür dalgalanmaları ve iş hayatının iktişadî sorunları hakkında araştırmaları vardır.

Yorum yazın