John SHERMAN

Amerikanın İktisadî hayatında rol oynamış bir senatör’dür. Çıkarılmasını sağladığı kanunlar, piyasa koşullarında sürekli izler bırakmıştır.
1823-1900 arasında yaşamıştır.
Hukukçudur. Avukatlık yapmıştır. Cumhuriyetçi Partinin ileri gelenlerindendi. Gümrük tarifelerinin yükseltilmesine çalışmıştır. Para rejiminin ıslâhını ve bankacılığın düzenlenmesini hedef tutan kanunlar hazırlamıştır.
Kendi adını taşıyan tröst kırıcı kanun ve gümüş mübayaa Kanunu, Amerikanın sermaye piyasasını ve para tedavül mekanizmasını hayli sarsmıştır.
(Bk; Sherman Act, Sherman Gümüş Kanunu).

 

John Sherman

Amerikalı siyaset adamı (Lancaster, Ohio 1823-Washington 1900), William Tecumseh Sherman’ın kardeşi. Avukatti (1844), milletvekili (1854) oldu, Lincoln’ün partisine girdi, senatör seçildi (1861). Kuzeyli kuvvetlerin teşkilâtlanmasıyle ilgilendi, sonra yeniden Eyaletler’in o-narılmasını ileri sürdü (1866). Bilgili bir maliyeciydi. Greenbacks denen kâğıt paraların bir kısmının tedavülden çekilmesini ve 1879’da altın paritesine dönülmesini öngören kanunu oylattı (1875). Hayes tarafından hazine bakanlığına getirildi (1877-1881), Senato başkanı oldu (1885-1888), sonra tröst aleyhtarı kanun ile Silver Purchase act’i (Gümüş Satmalma yasası) çıkarttı. Bu yasa, külçe halindeki gümüşün devlet tarafından satın alınmasını değil, basılmasını önlüyordu (1890). Himayecilik taraftarı olan Sherman, kendisini dışişleri bakanlığına getiren McKinley’in ileri sürdüğü gümrük tarifelerini destekledi, fakat Ispanya’ya karşı açılan savaşa katılmamak için istifa etti (1898).

Yorum yazın