John ROOKE

iş adamı ve jeolog’dur. Hayat okulunda yetişmiştir.
1780-1856 yıllarında yaşamıştır.
Marjinal maliyet kavramını bulmuş ve işlemiştir. Sermaye birikiminin nüfustan hızlı olduğunu ispatlamıştır. Makineleşme hareketinin işçilere sefalet getirmediğini, aksine refah müjdesi olduğunu anlatmağa çalışmıştır.

Yorum yazın