Johann Peter Süssmilch

On Sekizinci Yüzyılda yaşamış bir Alman rahibidir.
Rakama dayanmayan ve olayları daha ziyade metinlerle izaha çalışan Alman Ekolünün aksine özellikle nüfus olayları ile ilgilenen ve sayılar üzerinde çalışan sigorta matematikçilerindendir.
Doğum, ölüm, evlenme gibi nüfus olayları ile sistemli bir şekilde ilgilenmiş ve bu olaylarda gördüğü düzenliliği dinî bakımından değerlendirmeye çalışmıştır.
Modern anlamdaki demografinin kurucusu sayanlar vardır.
(Bk; Achenwall, demografi).

Yorum yazın