JENKIN (Henry Charles Fleeming)

İngiliz mühendisidir. Edinburg Üniversitesinin mühendislik bölümünde okutmuştur. Matematik İktisat Ekolünün de ilk simaları arasındadır.
1833 – 1885 yıllarında yaşamıştır.
Arz ve talep fonksiyonlarını şu denklemlerle belirtmiştir :
1
D = f (A + —) , S F (B + x) x
ve
1
F (B + x) = f (A + —) x

Yorum yazın