Jean-Baptiste NAVEAU

yüksek dereceli bir memurdur. Fransızdır.
1716-1762 yıllarında yaşamıştır.
Financier Citoyen adlı iki ciltlik bir eseri var- . dır. Bu kitabı, yaşadığı çağın durumu hakkında zengin bilgiler veren bir kaynaktır.
Voltaire hakkındaki sert tenkitlerile tanınmıştır.

Yorum yazın