JARROLD (Thomas)

Malthus’ün Nüfus Teorisi hakkında yaptığı eleştirme ile tanınmış bir Ingiliz hekimidir.
1770 – 1853 yıllarında yaşamıştır.
Meslekî gözlemlerine dayanarak sefaletin nüfus artışı üzerinde tahrik edici veya frenleyici etkisi bulunmadığını, az gelirli ailelerin bazan daha sıhhatli çocuklar yetiştirdiklerini, gıda maddeleri tüketiminin refah seviyesindeki yükselişe paralel bir gelişme göstermediğini ve ayyaşlık ile doğurganlık arasında direkt ilişki aramamak gerektiğini ileri sürmüştür.
(Bk; Malthus. Malthus’ün Nüfus Teorisi).

Yorum yazın