James Laurence LAUGHLIN

Amerikalı iktisatçıdır.
1850- 1933 yıllarında yaşamıştır»
Thornstein Veblen ve Wesley. Clair Mitchell’i etkilemiştir.
Chicago Üniversitesinin en beğenilen profe- sörlerindendi. Çevresine parlak istikbal vadeden ilîm adamlarını toplamağı başarmıştı.
Klâsik bir iktisatçıdır. John Stuart Mill’in izinde yürümüştür. Ancak Klâsiklerin düşünce sistemine aykırı yönde çalışan iktisatçıları ve sos- yoloğları da teşvik etmekten geri durmamıştır.
Para meselelerinde, zamanının bir otoritesi idi.
Amerikanın para sisteminde ve iktisat sivasetin*
de kuvvetli etkisi olmuştur.
San Domingo’nun para rejimini kurmuştur.

Yorum yazın