JAMES (Emile)

eserleri Yirminci Yüzyılın ikinci yarısında ilgi toplamış bir Fransız iktisatçısıdır.
1899 da doğmuştur.
Fransız İktisadi İlimler Derneğin İn başkanlığını yapmıştır.
Uzmanlık dalı, İktisadi Doktrinler Tarifıi’dr. Bu konuda yazılmış ufak hacimli olmakla beraber geniş okuyucu kütlesi bulmuş bir eseri vardır.
işletme şekilleri, tevzi örgütü ve kredi kontrolü hakkında yayımlanmış incelemeleri bulunmaktadır.
Çağımızın para problemlerine dair yazdığı eser, klâsik kitaplar arasında sayılmaktadır.

Yorum yazın