James Edwin Thorold ROGERS

Oxford iktisatçılarındandır.
1823-1890 yıllarında yaşamıştır.
Bastiat’nin etkisi altında kalmıştır. Tarihin İktisadî yorumunu yapmağı denemiştir. Ingilterenin tarım, ticaret, sanayi ve emisyon bankacılığı tarihini yazmıştır.
Tarım fiyatları ile üretim ilişkileri hakkındaki araştırmalarile ün yapmıştır.

Yorum yazın