Jacques RUEFF

tanınmış Fransız iktisatçısıdır.
1896 da Pariste doğmuştur.
Maliye müfettişliği, büyük malî müesseselerin idareciliğini ve Paris Siyasal Bilgiler Okulunun iktisat profesörlüğünü yapmıştır.
Liberal’dir.
1928 de, Fransız frangına istikrar kazandıracak tedbirlerin hazırlanmasında çalışmıştır.
1958 de, De Gaulle rejimi iktidara gelince, para değeri hakkında gayrı resmî fakat etkili tavsiyeleri olmuştur.
Louis Armand ile beraber 1959 da Fransız ekonomisinin genel bir incelemesini yapmış ve alınması gereken tedbirlerin bir tasarısını hazırlamıştır.
1965 de De Gau/le’ün Altın Standardına dönülmesine dair teklifi, Rueff’in fikirlerinden etkilenerek hazırlanmıştır.
Fransız Akademisi üyesidir.
(Bk; Louis Armand).

Yorum yazın