JACOBSEN (Per)

milletlerarası para meselelerinde rol oynamış İsveçli iktisatçılardandır.
1894 – 1963 yıll rında yaşamıştır.
Wicksell. Cassel ve Davidson’in öğrenciliğini yapmıştır.
1931 den 1956 ya kadar, Bâle’deki Milletlerarası Ödemeler Bankasın ın İktisadî ve nakdî bölümlerinin başkanlığında bulunmuştur.
Uzun yıllar dünya ekonomisinin en ilginç ve gerçek bir analizini teşkil eden Milletlerarası ödemeler Bankası raporlarının hazırlanmasında çalışmış- tır.
Kendisinden Bâle Ekolünün lideri diye bahsedildiği vakidir. Avrupa merkez bankaları, izleyecekleri para siyasetini şekillendirirken pek çok defalar Per Jacoösen’le konsültasyon yapmak ihtiyacını duymuşlardır.
1956 da, Milletlerarası Para Fonu İcra Kurulu Başkanlığına getirilmiş ve bu önemli görevde başarılı olmuştur.
Harp sonu çağının fikirlerinde bütün dünyada saygı gösterilmiş bir para uzmanıdır.
(Bk; Milletlerarası Ödemeler Bankası, Milletlerarası Para Fonu, Knut Wicksell, Gustav Cassel).

Yorum yazın