İTHALAT YASAKLARI

Merkantilist dönemde geniş uygulama alanı bulmuş olan ithalât yasaklan esas olarak devletin belirli maddelerin ithalini önlemesi demektir. Bunun yanında ithalât yasakları, sadece belirli ülkelerden ithalât yapılmasına mâni olmak için de uygulanabilir. Belirli malların ithalini önleyen ithal yasaklarına başlıca şu durumlarda başvurulur:
a) Dış Ticaret problemlerinin hafifletilmesi için ithalâtı kısmak gerekli olabilir ve devlet ithali zarurî olmayan bazı maddelere (özellikle lüks mallara) ithal yasağı koyar.
b) Yurt içi sanayii teşvik için devlet bu sanayiin ürettiği malların ayrıca ithalini yasaklıyabilir.
c) Ülkedeki insanların, hayvanların ve tarımsal ürünlerin sağlığını korumak için de ithal yasakları konabilir; meselâ uyuşturucu maddeler için bir çok ülkede ithal yasağı uygulandığı gibi, bazı tarım tohumlarının ithali de men edilmiştir.
İkinci gruba giren, yani belirli ülkelerden ithalât yapılmasını önleyen yasaklara da şu gibi durumlarda başvurulur:
a) Politik anlaşmazlıklar dolayısıyle bazı memleketlerin eşyasına ambargo konabilir.
b) Ticarî anlaşmazlıklar dolayısıyle veya sırf karşı taraf bir ithal yasağı koyduğu için misilleme olarak ithal yasağına başvurulabilir. Meselâ Türkiye’de Gümrük Kanununa göre. Türk mallarına karşı yasak ve kısıntı koyan ülkelerin mallarına karşı Türk Hükümeti de yasak ve sınırlamalar koyabilir.

Yorum yazın