İSVEÇ EKOLÜ

nün kurucusu 1851 – 1926 yılları arasında yaşamış olan Knut Wickselldr. Bu ekolün diğer mensupları Cassel, G. Myrdal, E. Lindhal, B. Ohlin, E. Lundberg gibi tanınmış iktisatçılardır.
K. WickseH”r önemli iki eseri Geldzins und Gü- tepreise 1898, İngilizce çevirisi «Interest and Prices» 1936 ve Vorlesungen über Nationalökonomie 1913, 1922, İngilizce çevirisi «Lectures on Political Economy» 1935 dir.
W ¡ekseli çağdaş teoriye iki katkıda bulunmuştur. 1. Parasal denge kavramı. 2. Kümülatif vetire kavramı.
İsveç Ekolünün orijinalitesi. Viyana Ekolünün reel görüşü ile Cambridge Ekolünün parasal görüşü arasına bir köprü kurmasıdır.
Sa/’ın Mahreçler Kanununu tenkit ederek izahlarına başlayan Wicksell, daha sonra Keynes tarafından geliştirilen makro teoriye öncülük yapmıştır.
Wicksell’in görüşleri daha sonra G. Myrdal tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. G. Myrdal’n katkısı ex ante ve ex post kavramlarını iktisat ilmine getirmesidir.
E. Lindhal; intertemporal denge analizleri ile uğraşmış, para politikasının, antisipasyonların tesirini hafifletici bir karakterde olmasının önemine değinmiştir.
B. Ohlin’ın görüşleri Keynes’gil enalize çok yakındır. E. Lindberg ise «Parasal denge» yi dinamik bir hale getirmiştir.
İsveç Ekolü yanmda Stockholm İktisatçıları ve Skandinavya Ekolü terimlerinin de kullanıldığı görülmektedir. Günümüzde, Skandinavya Ekolünün lideri durumunda bulunan ilim adamı, Ragnar Frish’dlr.
İŞ, Türkçe’de birçok anlamlah olan bir sözcüktür.
Birkaç örnek verelim.
Emek veya çalışma anlamına kullanıldığında Al- mancası: Arbeit. Fransızcası: travail ve İngilizcesi: work’tur.
istihdam anlamına kullanıldığında Almancası : Beschäftigung veya Tätigkeit yahut Stellung. Fran- sızcası : emploi ve İngilizcesi : employment’dir.
Kazanç ve gelir getirici faaliyet kastedildiğinde Almancası : Geschäft. Fransızcası affaires ve İngilizcesi business’dir.
Meslek anlamına kullanıldığında Almancası : Beruf, Fransızcası : profession ve İngilizcesi : profession’dur.
Dürüst olmayan üsullerle politik nüfuz suiistimalinden yararlanarak iş yapmağâ Fransızca’da: affairisme denilmektedir.
iş durumu Almancada : Stand der Dinge veya Sachlage, Fransızcada : état d’affaires ve İngilizcede : state of affairs sözcükleriyle ifade edilir.

Yorum yazın